Om E-cloud

Konseptet e-Cloud eies og driftes av eProvider AS som har drevet med skytjenester siden 2006. e-Cloud er et alternativ til konvensjonelle driftsløsninger hvor bedrifter på egenhånd, eller sammen med leverandører oppretter en dedikert infrastruktur per bedrift.

I dagens digitalisering er denne trenden snudd, og vi var tidlig ute med å konsolidere IT-plattformer slik at man kunne dele ressurser i datasentre mellom flere bedrifter. På denne måten får man utnyttet kostbar teknologi på en helt annen måte, på kryss av selskaper over hele verden.

Forskning innen digitalisering viser at de bedriftene som satser og klarer å utnytte de digitale mulighetene, oppnår en økt produktivitet på inntil 60%. Vi er stolte av å kunne si at vi har levert en velfungerende IT-plattform som har bidratt til at mange har lykkes med akkurat dette.

På ledersiden ønsker mange selskaper at intern IT-avdeling skal har det overordnede ansvaret for IKT. I tillegg skal de lede arbeidet med å digitalisere samt utnytte teknologi for å bli bedre. Dette bringer ofte utfordringer innen kompetanse og ressursbruk. På e-Cloud plattformen setter våre spesialister seg sammen med kunden og letter på disse oppgavene.

Dagens bedriftsledere har for lenge siden sett verdien i å flytte ut i skyen, så hvorfor ikke la de med fagkompetanse utføre disse prosjektene? Sammen med deg som kunde bygger vi en skalerbar infrastruktur som er fremtidsrettet og fleksibel. Dette gjør at du kan fokusere på din kjernevirksomhet mens vi gjør det vi kan best – IKT!

Trenden i disse dager er at flere selskaper ønker å kompensere eller utvide plattformen sin med løse skytjenester. e-Cloud er nettopp en slik plattformtjeneste som daglig vedlikeholdes for samtlige kunder. Alt til en fast pris i måneden per bruker!

Private, Public eller Hybrid cloud?

e-Cloud er tett integrert med eksterne leverandører. Dette gir oss friheten til å velge de rette produktene for kunder på e-Cloud plattformen enten du ønsker en Private, Public eller Hybrid løsning. Kommunikasjonen kan du også overlate til oss.

e-Clouds eksperter besitter en inngående kompetanse rundt den enkelte skyløsningen, noe som gir våre kunder utvidet kompetanse og trygghet i et hav med skytjenester som blir vanskelig å navigere for menigmann.

I tillegg til at e-Cloud er tett integrert med eksterne skytjenester ivaretar vi også funksjonalitet som provisjonering, single sign-on, sikkerhet og lisenser. Vi utvikler også stadig tettere integrasjoner mellom e-Cloud og andre tjenesteleverandører.

Vi hjelper deg med rett sky!

Mange hundre kundespesifikke applikasjoner kjører i dag på e-Cloud ASP plattformen. I praksis betyr det at våre eksperter har et totalansvar for dine applikasjoner og tilhørende data. Vi setter opp avansert monitorering, slik at vi hele tiden følger ytelser, tilgjengelighet og andre viktige parametere for å gi sluttbruker en god brukeropplevelse.

Hvilke applikasjoner som skal være tilgjengelig for sluttbruker er det kunden som bestemmer.

Ledelse

Reidar H. Westvik
Administrerende direktør
Chief executive officer
+47 90 50 62 52
Olav Rhune Olsen
Arbeidende styreformann
Chairman of the board
+47 90 89 56 16

Vil du vite mer?